آداب معاشرت حرفه ای
آموزش مهارتهای ارتباطی با پریسا آسا
مرور برچسب

اعتماد بنفس

چطور در جمع با اعتماد به نفس حرف بزنیم؟

در این مقاله میخواهیم در مورد این صحبت کنیم که وقتی قصد داریم در جمعی صحبت کنیم ( هر جمعی ، یعنی می تونه جمع دوستانه باشه، یه دور همی فامیلی باشه ، اظها نظر یا کنفرانس در دانشگاه باشد و یا یک سخنرانی ) ، چطور می تونیم با اعتماد به نفس و با…
ادامه مطلب ...